Professional Assignment Help at online assignment solution online.
explodeherholes

Hej alla vänner av Öresund Electric Car Rally!

Som tidigare meddelat har vi tagit in Öresund Electric Car Rally som en del i GREAT-projektet som leds av Region Skåne. Vår ambition har hela tiden varit att göra en uppdaterad version av rallyt under 2016. I dagarna har vi dock beslutat att skjuta OECR till våren 2017 då vi har haft för mycket med att starta vårt projekt och det är viktigt för oss att rallyt kan behålla samma höga kvalitet på arrangemanget som tidigare år. Detta för att erbjuda en bra upplevelse för såväl deltagare som besökare.

Tillsammans med Per Lundgren, som är med för att få med det bästa från tidigare år, kommer vi att arrangera OECR under maj 2017. Exakt datum kommer att fastställas tillsammans med våra partners. Det är tråkigt att behöva skjuta på det men vi hoppas att vi kan få behålla ert engagemang även nästa år. Vi kommer att fortlöpande informera kring rallyt och återkommer så snart det finns ett bekräftat datum. Har ni frågor eller synpunkter är ni mycket välkomna att kontakta mig.
Med vänliga hälsningar!
Jonas

Jonas Brantefors
Koordinator för marknad och event – GREAT Enheten för strategisk fysisk planering Samhällsplanering/Regional utveckling

Region Skåne
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö
Direkt: 040-675 32 34
SMS: 0725-97 57 63
Telväxel: 040-675 30 00
E-post: jonas.brantefors@skane.se
www.skane.se
www.great-region.org

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

 

 

Back to Top